ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Ψυχολόγος Νικηφοράκη Ρουμπίνα MSc

"Ταράττει τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα."

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ

Μτφ. "Οι άνθρωποι ταράζονται όχι απο αυτά που συμβαίνουν, αλλά από την άποψη τους γι αυτά που συμβαίνουν."

Ατομική Θεραπεία

Είναι η θεραπεία που επιτυγχάνεται με την συνεργασία του θεραπευτή και του θεραπευόμενου και οδηγεί στην αλλαγή δυσλειτουργικών πλευρών του θεραπευόμενου ή στην αλλαγή διαφόρων πεποιθήσεων του που δεν τον βοηθούν στην καθημερινότητα του.

Ομαδική Θεραπεία

Η δυναμική αυτής της θεραπείας επιτρέπει στον θεραπευόμενο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του σε διαπροσωπικό επίπεδο, τις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους ανθρώπους, και να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία της καθημερινότητας του. Τα μέλη της ομάδας εξωτερικεύουν και μοιράζονται συναισθήματα και εμπειρίες με αποτέλεσμα την ανακούφιση των προβλημάτων τους.

Οικογενειακή Θεραπεία

Περιλαμβάνει την οικογένεια ως ομάδα και βελτιώνει το σύστημα της ώστε να μπορούν τα άτομα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως ξεχωριστές προσωπικότητες αλλά και ως ομάδα μέσα στην οικογένεια. Τα άτομα μέσα στην οικογένεια αλληλεπιδρούν και η δράση του ενός έχει αντίκτυπο στην δράση και αντίδραση του άλλου.

Θεραπεία Ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους δίνει την δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να απομυθοποιήσουν το ιδανικό ζευγάρι που κουβαλούν μέσα τους ο κάθε ένας ξεχωριστά από τα πρότυπα της οικογένειας τους, να αποδεχτούν τον σύντροφο τους όπως είναι στην πραγματικότητα και να προχωρήσουν στην καλυτέρευση της επικοινωνίας τους με την συνεργασία και των δυο.

Τι είναι κατάθλιψη και πως την αντιμετωπίζουμε

Η κατάθλιψη αποτελεί διαταραχή της διάθεσης όπου το άτομο αποκτά αρνητική οπτική για τον εαυτό του .